Gerard Casany clip

Gerard Casany Muñoz

dissenyador i programador web

Torelló, Osona, Barcelona

@gerardcasany

Disseny

HTML5 W3C

CSS3

Javascript

PHP

MySQL

Interfícies d'usuari, usabilitat i funcionalitat

Aplicacions mòbils, multimèdia i interactivitat

Responsive design i animacions

Posicionament intel·ligent i efectes visuals

Intranets i gestors de continguts

Estadístiques i gestió de productes

1987

2005

Batxillerat econòmic

La Salle Manlleu

2007

CFGS Administració de Sistemes Informàtics

La Salle Manlleu

2008

Informàtica Sitjà

2011

Grau Multimèdia

Universitat Oberta de Catalunya

2012

S.I. Javajan